Kinderatelier
Eerste en tweede graad (6 -11 jaar)

Jongerenatelier
Derde graad (12 - 17 jaar)

Volwassenenatelier
Vierde graad (18+)