Naast een weergave van de werkelijkheid is fotografie ook een expressiemiddel om je innerlijke wereld en ideeën te verbeelden of vormelijk spel te creëren. In het atelier fotokunst word je stap voor stap zowel technisch, inhoudelijk als artistiek geïntroduceerd in de wereld van de fotografie.  Samen gaan we op zoek naar een eigen beeldtaal en proberen we je identiteit als fotograaf te vinden.

Uurrooster fotokunst

Veelgestelde vragen

Wat is het vereiste basismateriaal?

Spiegelreflexcamera of spiegelloze systeemcamera (ook wel hybride camera genoemd) met allround objectief, geheugenkaart en statief.  

Ik zie dat er 4 lesmomenten beschikbaar zijn, moet ik al deze lesmomenten komen?

Neen. Je kiest zelf uit deze 4 lesmomenten 2 lesmomenten dat je kan komen. Let wel! Theorielessen voor de beginners worden gegeven op woensdagavond.

Heb je voorkennis nodig?
Er is geen voorkennis nodig. Wij beginnen technisch vanaf nul en leren stap voor stap de technische middelen kennen, begrijpen en toepassen. Dit is een individueel proces waarbij je zolang oefent tot je er in slaagt technieken vlekkeloos te hanteren zo kan je in een latere fase deze techniek gebruiken om je beeld te bepalen.

Er zijn theorielessen, praktijkoefeningen en opdrachten voorzien om de techniek te leren begrijpen, onder de knie te krijgen en creatief te leren toepassen.

 

Wat is de meerwaarde als je al een vooropleiding hebt gedaan?

In principe starten de theorielessen op technisch niveau vanaf nul maar je kan de lessen over hetgeen je reeds goed onder de knie hebt aan je laten passeren en kiezen om deel te nemen aan de lessen die een hoger technisch niveau vereisen.

Verder is het belangrijk te weten dat we in de academie naast het bouwen aan technische kennis vooral op zoek gaan naar een eigen beeldtaal en naar jouw identiteit als fotograaf. Dit doen we aan de hand van allerlei, opdrachten, oefeningen, uitstappen,…

 

Hoe verloopt de volledige opleiding?

De opleiding duurt 5 jaar (2 lesmomenten per week).

De opleiding wordt als volgt opgebouwd: 2 basisjaren waarbij de focus ligt op het aanleren van de techniek en deze ‘correct’ te leren toepassen. Maar er wordt ook al gekeken hoe je met technieken creatief aan de slag kan (het spreekwoordelijke buiten de lijntjes  leren kleuren) en hoe jij je beeld kan bepalen via de technische middelen.

Daaropvolgend heb je 2 jaren waarbij er op een artistieke manier gebruik wordt gemaakt van de fotografische techniek en er inhoudelijk en/of vormelijk op zoek wordt gegaan naar manieren om je beeldtaal te verrijken zodat je je identiteit als fotograaf zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

In het laatste jaar werk je op een zelfstandige manier aan een eindwerk en fungeert de leerkracht als een begeleider, een klankbord en een hulplijn.

Indien je dit wenst kan je ook nog 2 jaar specialiseren. De specialisatiejaren dienen om je nog verder te verdiepen in een bepaald aspect dat aan bod is gekomen tijdens je opleiding. Dit kan zowel technisch, inhoudelijk als vormelijk zijn of een samenspel van verschillende aspecten.

 

Ik heb gehoord dat de verschillende jaren samen les krijgen, hoe werkt dit praktisch?

De 5 verschillende jaren krijgen inderdaad ‘samen’ les. Maar we moeten nuanceren: de leerlingen van het 3e en 4e jaar krijgen veel minder theorieles dan die van het eerste en het tweede jaar en werken ook zelfstandiger. Wanneer er een theorieles gepland is voor het eerste en het tweede jaar kunnen de leerlingen van de andere jaren eventueel werken aan een praktijkopdracht, een oefenexpo, hun beelden digitaal afwerken, en zo meer.

Er wordt daarom ook voor ieder trimester een programma uitgeschreven waarop de verschillende theorielessen, oefenmomenten, praktijkmomenten,… gepland staan. Op deze manier weet iedereen welk moment welke lessen worden gegeven en kan je hierop vanuit jouw behoefte inspelen.

Heb je moeite om zelf je traject binnen een schooljaar uit te stippelen dan kan je dit samen met de leerkracht doen.

En… het grote voordeel van een zeer heterogene groep is dat je ook enorm veel van elkaar leert.

 

Wat kan ik verwachten van de opleiding?

De doelstelling die de leerkracht samen met jullie wil bereiken is het ontwikkelen, uitbreiden, verrijken van jullie beeldtaal om een eigen identiteit als fotokunstenaar te ontwikkelen. Dit trachten we te bereiken via allerhande wegen: technische kennis, techniek creatief leren gebruiken, opdrachten, oefenexpo’s, leren spreken over beelden, leren presenteren, procesmatige oefeningen, samen kunstfestivals en expo’s bezoeken, samen fotograferen, lezingen,…

De leerkracht stelt een zeer gevarieerd programma samen maar je kiest zelf wat je meepikt uit dit programma. Wat sluit aan bij hetgeen je kan, durft, klaar voor bent, behoefte aan hebt? In zekere mate bepaal je dus zelf een bepaald traject binnen het aanbod van het atelier. Maar ook zal de leerkracht je af en toe uitdagen en pushen om eens iets nieuw of iets buiten je comfortzone te proberen.

Bekijk de uurroosters

Meteen inschrijven?

Meer info over de tarieven en online inschrijven vind je hier!

Naar de inschrijfpagina

Wil je weten waar je lessen kan volgen?

Bekijk alle vestigingen