Elke leerling van de Academie Haspengouw moet zich elk jaar opnieuw inschrijven en het inschrijvingsgeld betalen. Dit kan zowel op het secretariaat van de hoofdschool als in één van de vestigingen. Je kan je inschrijven van 18 mei tot uiterlijk 30 september 2024 en de lessen beginnen vanaf 1 september.

Online inschrijven kan via www.mijnacademie.be/ahbeeld.

Hier kan je een handig stappenplan downloaden. Indien je alsnog problemen ondervindt, kan je altijd telefonisch of via mail contact opnemen met onze secretariaatsmedewerkers.

Nieuwe leerlingen dienen hun ID-kaart of SIS-kaart voor te leggen. Betalen kan met Bancontact (geen VISA). Let wel: men is pas ingeschreven als het inschrijvingsgeld werd betaald. Er worden geen plaatsen voorbehouden!

Indien je in Sint-Truiden woont kan je bij je inschrijving 20 punten op je Uit-Pas verzamelen.

De tarieven voor het schooljaar 2024-2025

Basistarief:

Leerlingen tot en met 17 jaar: 93 euro (€ 26,60 met uitpas)

Leerlingen van 18 tot en met 24 jaar: 171 euro (42,20 euro met uitpas)

Leerlingen vanaf 25 jaar: 389 euro (85,80 euro met uitpas)

Verminderd tarief:

Leerlingen tot en met 17 jaar: 65 euro

Leerlingen vanaf 25 jaar: 171 euro

Wanneer kom je in aanmerking voor verminderd tarief?

  • Uitpas: wonend te Sint-Truiden met verhoogde tegemoetkoming. Leerlingen die in Sint-Truiden met de uit-pas willen inschrijven komen best even naar het secretariaat van de hoofdvestiging.
  • tweede gezinslid of tweede studierichting (enkel –18jarigen): Met een tweede inschrijving in de AH[beeld] of de AH[podium] en wonend op hetzelfde adres, moet men geen attest “samenstelling van het gezin” binnen brengen
  • uitkeringsgerechtigde werklozen of personen ten laste mits attest: RVA of VDAB (Vlaams Gewest) FOREM of ONEM (Waals Gewest) (Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs)
  • leefloners of personen ten laste mits attest: OCMW/ CPAS of een attest ‘inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag
  • volwassenen met een handicap of personen ten laste met minstens 7 punten zelfredzaamheid  met vergoeding  of  vermindering van het verdienvermogen tot 1/3 of minder mits attest: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid FOD + vergoeding (bv.  rekeninguittreksel)
  • jongeren met een handicap mits attest: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid FOD  en minstens 4 punten op pijler 1 (zelfredzaamheid)
  • Personen met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% of personen ten laste mits attest: een attest van de mutualiteit als dit document een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%.
  • residenten van een gezinsvervangend tehuis bijzondere jeugdzorg mits attest: een verklaring van de directie van deze instelling.
  • erkend politiek vluchteling of personen ten laste mits attest: Zowel het attest van het CGVS als de gemeentelijke documenten volstaan om een verminderd tarief te bekomen.

Belangrijke bemerkingen

De leerlingen van de eerste, tweede en derde graad worden ingeschreven volgens leeftijd zoals in het dagonderwijs. Zit uw kind een klas hoger of lager en wenst u dit ook zo in de academie, gelieve ons dan een attest van de dagschool te bezorgen waaruit blijkt in welk leerjaar uw kind zit. Er worden geen vrije leerlingen aanvaard.

 

Online inschrijven

Via deze website kan ingeschreven worden voor een breed palet aan opleidingen in de beide academies. Betalen gebeurt via een speciale pagina en kan dus in alle veiligheid gebeuren.

Ga naar mijnacademie.be