Academie Haspengouw Beeld doet zijn best om jouw privacy te respecteren in relatie tot jouw gebruik van deze website.

Registratie van persoonsgegevens

Op deze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens verzameld.
– Wanneer je gebruikt maakt van onze e-formulieren voor het inschrijven voor activiteiten en online sollicitaties;
– Wanneer je hebt aangegeven dat jouw persoonsgegevens kenbaar mogen gemaakt worden op deze website. (Je bent bijvoorbeeld contactpersoon van een bepaalde vereniging.)

Vermits er geen anonieme meldingen of aanvragen worden behandeld, is het noodzakelijk dat je je persoonsgegevens invult als je van deze services gebruik wil maken. Dit is ook nodig wanneer je je abonneert op een nieuwsbrief, wanneer je informatie vraagt of deelneemt aan een enquête of wedstrijd.

De persoonsgegevens die je als bezoeker bij de registratie ingeeft, worden opgenomen in het klantenbestand van:

Academie Haspengouw Beeld

Gorsemweg 55-57

3800 Sint-Truiden

Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De geregistreerde gegevens worden gebruikt om je als gebruiker op de hoogte te kunnen houden van de stand van zaken van een melding of aanvraag.

De gegevens worden ook gebruikt in het kader van de afhandeling van de bewuste melding of aanvraag. Ze blijven bewaard zolang het nodig is om de melding of aanvraag af te handelen.

DOORGEVEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derden, als dat voorzien is in de procedure waarvoor je een webformulier invulde of indien wettelijk voorzien (wet, KB, decreet, …).
In alle andere gevallen worden gegevens alleen doorgegeven als je daar expliciet toestemming voor gaf (bijvoorbeeld het doorgeven van gegevens als sollicitant aan andere geïnteresseerde werkgevers).

Veiligheidsmaatregelen

Academie Haspengouw Beeld  verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens of dat deze voor andere doeleinden zouden worden gebruikt.

Veiligheidspolicy van de websitebouwer

De websitebouwer van Academie Haspengouw Beeld hanteert volgende veiligheidspolicy:

  • Hanteren van een cleandeskpolicy: er mag op geen enkel moment een document blijven liggen met persoonsgegevens wanneer dit niet verantwoordbaar is;
  • Laptops van medewerkers moeten beschermd zijn met een degelijk paswoord;
  • Op elke laptop moet een virusscanner geïnstalleerd zijn en up to date gehouden worden;
  • Ook elke smartphone die gebruikt wordt voor werkdoeleinden moet beveiligd zijn met een toegangscode;
  • Lokale databases moeten altijd sanitized gebruikt worden, tenzij het verantwoordbaar is om het niet te doen. Dan moet het bestand altijd beveiligd worden door een paswoord. Het bestand wordt verwijderd zodra het niet meer nodig is.
  • Datalekken moeten onmiddellijk gemeld worden aan DPO@calibrate.be;
  • Wanneer er documenten geprint worden, mogen die niet blijven liggen aan de printer;
  • Er bestaat een procedure bij in en uit dienst treden van een medewerker waardoor er gegarandeerd wordt dat er geen persoonsgegevens kunnen worden bijgehouden.

Hosting

Databanken van de website zijn afgeschermd.

De deploy server is afgeschermd. Developers kunnen er enkel aan vanuit intern netwerk / vpn.

Websites die niet in productie staan, zijn afgeschermd (test omgeving, staging omgeving,… )

Elke klant heeft eigen MySQL container met resp. DB’s en webserver die bij 1 applicatie hoort, niet gedeeld met andere klanten dankzij containers.

INZAGE EN CORRECTIE VAN GEGEVENS

Als gebruiker of abonnee kan je toegang krijgen tot je geregistreerde persoonsgegevens en je hebt het recht op verbetering van onjuiste gegevens.

Connectiegegevens

We registreren gegevens over de verbinding die je maakt met onze website en over de software die je daarvoor gebruikt. Deze informatie omvat o.a. het IP-adres, het tijdstip waarop je de website bezoekt, het type browser dat je gebruikt en de pagina’s die je op onze websites bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van surfgedrag de kwaliteit van onze website en van onze dienstverlening te verbeteren.

GEGEVENS DIE GEREGISTREERD WORDEN BIJ GEBRUIK VAN EEN WEBFORMULIER

Wanneer je op de website gebruik maakt van een webformulier, worden naast de gevraagde gegevens ook het tijdstip van gebruik van het webformulier en je IP-adres tijdelijk bijgehouden. Deze gegevens worden op geen enkele manier gebruikt en worden na het administratieve nut verwijderd.

 

Opmerkingen

Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je steeds een mailtje sturen naar info@ahbeeld.be.