Je kan je aanmelden voor een traject in de specialisatie nadat je een van de volwassenenateliers hebt afgerond. Concreet kan je dus een extra traject van 2 jaar volgen waar je de kans hebt om je verder te verdiepen in je vakgebied. Het traject specialisatie is eveneens toegankelijk voor leerlingen die voldoende bagage hebben binnen het atelier naar keuze.

De standaardopleiding in een atelier focust vooral op het verkennen van het vakgebied, de materiaalbeheersing en de experimentele fase binnen je domein. Dit traject wordt afgerond met een eindwerk. Hierin bewijs je reeds dat je een concept kan uitwerken onder begeleiding en dat je materiaalbeheersing op punt staat.

Het traject van specialisatie verschilt voornamelijk door de zelfstandigheid van de leerling tijdens het uitwerken van een project en de presentatie hiervan. De nadruk ligt niet meer op het experimenteren met materiaal en het aanleren van technieken. Er ligt een grotere focus op het uitdenken van een concept en al je kennis en vaardigheden binnen je discipline, beeldtaal en presentatiemogelijkheden hanteren voor de uitwerking. Je vakleraar is nog steeds je begeleider maar dient nu eerder als een klankbord. Concreet gaan ze dus geen vast lestraject aanbieden maar eerder een dialoogpartner die je helpt.

Voor de twee jaar specialisatie kunnen in totaal slechts 25 leerlingen toegelaten worden. Dit houdt in dat er ieder jaar ruimte is voor 12 á 13 leerlingen.

Om te bepalen wie dat is moet je een dossier indien dat besproken wordt door de jury. Deze jury bestaat uit de directeur en alle vakleerkrachten van de vierde graad. Zij evalueren alle dossiers op basis van technische vaardigheden, de visietekst en je ervaring binnen je reeds gevolgde atelier. Hierin staat je vakleraar je bij. De sterkste dossiers worden toegelaten.


Wat verwachten we concreet van je? 

  • Een portfolio waarin je eerder werk en je technische vaardigheden toont die betrekking hebben op je aanvraag voor specialisatie. Liefst zijn dit de originele werken, indien dat niet mogelijk is bezorg je een goede foto met volgende info: techniek, drager, formaat, jaartal.
  
  • Een visietekst waarin je een onderzoeksvraag naar voren schuift. In deze tekst willen we dat je uitlegt wat je graag wil onderzoeken/ bereiken tijdens je specialisatie, wat zijn je plannen? Er wordt meer dan een eenvoudige voortzetting van de voorgaande jaren verwacht. Wat wil je bereiken, wat zijn je doelen. Hoe zie jij de invulling van die twee jaren. Deze tekst kan je ondersteunen met enkele conceptschetsen. (maximum 1 A4, puntgrootte 12).
  
  • Je dient zelfstandig te kunnen werken. Je werkt in het specifieke atelier en wordt begeleid door je atelierleerkracht. Deze heeft echter de functie van coach.

Dit schooljaar staat de deadline om je dossier in te dienen (voor het schooljaar 2023-2024) op dinsdag 27 juni 2023. Je kan die dag alles binnenbrengen op het secretariaat tussen 8u30 en 18u00 of je kan vòòr die datum met je vakleerkracht afspreken om in te dienen. Zorg dat je vakleerkracht van alles op de hoogte is. Hij/zij zal jouw werk voorstellen tijdens de jury. De beslissing van de jury wordt ten laatste op 1 juli via mail (of indien niet beschikbaar: telefonisch) meegedeeld. Eind augustus is er een tweede ronde. Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn kunnen er nieuwe dossiers worden ingediend. Deze deadline staat op vrijdag 25 augustus 2023 (indienen tussen 8u00 en 12u00). Jury beslissingen worden meegedeeld ten laatste op 2 september. Bij vragen kan je contact opnemen met je atelierleerkracht.

Een leuke bonus voor de studenten specialisatie is dat je de mogelijkheid hebt om een tweede atelier te volgen. Dit heeft geen meerkost. Let er op dat deze jaren wel al meetellen voor je traject van dat specifiek atelier.