In deze opleiding word je stapsgewijs geïntroduceerd in de wereld van klei en porselein. Je leert aan de hand van verschillende opdrachten technieken kennen om het materiaal vorm te geven, af te werken en te bakken. In het atelier wordt veel aandacht besteed aan het kijken, experimenteren, verkennen, spelen en onderzoeken van de verschillende vormen. De student kan lustig experimenteren en leert zo op een persoonlijke manier de opdrachten creatief en eigenzinnig te benaderen.

Uurrooster Keramiek

Veelgestelde vragen:

Wat breng ik mee voor de eerste les?
Een schort, een grote spons, een handdoek, een oud laken, een groot stuk plastiek, iets om te schrijven, 10 euro voor je eerste pak klei

Waar koop ik mijn klei?
Wij verkopen op school klei. We vragen hiervoor 10 euro. Dat is meer dan in de winkel omdat wij het extra geld in een klassikale pot steken. Daarmee kopen we dan vervolgens gips en
glazuurgrondstoffen voor klassikaal gebruik.

Welke materialen moet ik aankopen voor de opleiding keramiek?
De eerste twee maanden heb je bijna nog niks echt nodig behalve een schetsboek en zie  hierboven bij wat meebrengen naar de eerste les.
Op termijn krijg je een materiaallijst met de nodige aan te kopen materialen. Veel materialen kan je eigenlijk ook zelf maken. Dus de aankoop van dat basismateriaal kan variëren, zo ergens tussen of vanaf de 30 euro tot en met 100 à 200 euro. Sommigen kopen meer aan omdat ze meer spullen willen of de duurdere spullen ook individueel willen, maar dat is geen noodzaak of verplichting: veel zaken, vooral de duurdere spullen zoals een ronddraaiende boetseerschijf en een grote deegrol worden klassikaal aangeboden.
Vanaf het tweede, derde jaar kunnen de aankopen heel hard variëren in functie van eigen noden: naast de aankoop van klei zijn de bijkomende nodige basismaterialen voor elke schooljaar echt miniem en zeker altijd onder de 50 euro.

Materiaallijst keramiek

Waar kan ik de materialen kopen.
De basismaterialen kan je soms al vinden bij een Lucas Creativ (in Sint-Truiden) of bij Schleiper (in Hasselt). Voor de meer specifiekere materialen zijn er de gespecialiseerde zaken: jullie krijgen een lijst met die winkels . Sommige daarvan hebben een goede webshop en leveren dus ook thuis.

Moet ik zelf glazuren aankopen?
Nee, dat moet niet, maar sommigen willen dat wel. We voorzien een klassikaal budget voor de aankoop van de basisgrondstoffen die nodig
zijn voor het aanmaken van glazuren. We verzamelen hiervoor één maal per jaar 10 euro (4uur, lange traject), of 20 euro (8 uur, korte traject). Eén maal per jaar organiseren we ook op een opendeurdag of evenement bijvoorbeeld een tombola: hiermee verzamelen we doorgaans voldoende geld om dan voldoende budget te hebben voor de nodige aankopen van het basismateriaal glazuren.Door te werken met dit basismateriaal leer je ook meer over glazuren, krijg je meer inzicht in de chemie van dat glazuren: bij het aankopen van kant-en-klare potje doe je die kennis niet op. En die kant-en-klare potjes zijn meestal een stuk duurder.

Heb ik voorkennis nodig voor de opleiding keramiek?
Nee, alles wordt stap per stap via opdrachten, demonstraties, theorielessen aangeleerd. De opdrachten en praktijkoefeningen zijn erop gericht alle leerstof te begrijpen, onder  de knie te krijgen, te verfijnen, te herhalen, toe te passen, creatief te onderzoeken en  persoonlijk te leren hanteren.
Openheid, goesting, nieuwsgierigheid, tijd, continuïteit en doorzettingsvermogen zijn  belangrijk voor het doorlopen van deze opleiding .

Kan ik maken wat ik wil?
Ja en Nee.
Deze opleiding is gebonden aan een leerplan dat via opdrachten en begeleiding  stapsgewijs en chronologisch wordt doorlopen. In dit leerplan gaat het over het  aanleren en ontwikkelen van: technieken eigen aan het ambacht, materiaalgevoel,  vormgeving, ontwerpmethoden, verwoorden en visualiseren van processen,  experimenteren, creativiteit, de relatie tussen inhoud en concept onderzoeken,  exposeren, dingen plaatsen binnen context…  De individuele en artistieke ontwikkeling staat centraal: eigen onderzoek en persoonlijke benadering en invulling van de opdrachten is noodzakelijk. Dus hier is het antwoord ja. Alle opdrachten zijn zo ruim geformuleerd dat je er alle kanten mee op kan.
Alleen het is dan ook de bedoeling dat de uitvoering ontstaat uit het eigen proces en onderzoek en niet al vooraf in het hoofd zat of een nabootsing/ kopie is van andermans
werk.

Nee en ja: elk werk dat je maakt zal voortvloeien uit de opdrachten en het leerplan.

Worden alle werkstukken gebakken op school?
Alleen werkstukken die voortvloeien uit de opdrachten kunnen gebakken worden op de  school. Soms ontstaat ineens ook artistiek vrij werk en dat kan dan ook gebakken  worden als het kwalitatief goed is: deze beslissing valt in overleg met de leerkracht. Bij snelle en productieve technieken zoals het pottendraaien worden selecties gemaakt  over wat wel te bakken en wat niet.

Kan ik alleen pottendraaien?
Neen: deze opleiding biedt en mix van technieken aan. Je kan wel op termijn meer focus op het draaien leggen bij de benadering van de opdrachten, maar je zal tijdens de lesuren nooit alleen kunnen focussen op het werken aan de draaischijf omdat er te weinig draaischijven zijn voor de volledige groep. Sommige mensen maken die keuze wel om alle opdrachten draaiend te benaderen, maar kopen dan zelf voor thuis een draaischijf aan (kostprijs nieuw: ongeveer 1000 euro) om dit te kunnen realiseren: dan werkt het wel. Maar ook op de draaischijf wordt een creatieve benadering van de opdrachten gevraagd die over de grenzen gaat van het klassieke technische draaien.

Wat de lesuren betreft: kan ik komen wanneer ik wil?
Ja en nee. Bij inschrijving kies je zelf het moment dat je les gaat volgen: je kan tijdens het schooljaar alleen op twee gekozen momenten les volgen. Dit is zo omdat we zo de grootte van elke groep kunnen waarborgen en de begeleiding van de groep systematisch kan verlopen. De theorielessen en klassikale besprekingen gaan door op dinsdagavond, woensdagavond of donderdagnamiddag: de leerlingen kiezen één moment hiervan en zijn volledig vrij in de keuze van hun ander moment.

 

Wat de lesuren betreft: ik kan niet altijd op tijd daar zijn of moet soms vroeger weg: kan dat?
Dit kan, maar verwacht geen aanpassing van het geheel op en door jouw individuele noden. De leerkracht wacht sowieso tot 19 uur ’s avonds of tot 14 uur ‘ middags voor het geven van klassikale uitleg, beantwoorden van vragen in groep, demonstraties, theorielessen. Uit ervaring weten we dat dit voor de meesten een haalbare kaart is. Uiteraard worden soms daarvoor ook al dingen gevraagd en besproken en mis je dan wel vaak al veel.
Er wordt met een planning gewerkt zodat iedereen goed weet wanneer die klassikale leermomenten in groep doorgaan voor elk jaar en elke groep. Dit zijn belangrijke leermomenten: het is zeker aan te raden om daar zoveel mogelijk aanwezig te zijn.

Mag, kan ik afwezig zijn?
Bij lange afwezigheid brengt men een briefje binnen met de reden. Bij medische redenen is dat uiteraard een doktersbriefje. Je kan enkele lessen zonder briefje afwezig zijn.

Hoe verloopt de opleiding?
De opleiding korte traject duurt 5 jaar (2 lesmomenten per week: 8uur).
Tijdens de eerste 3 jaar worden de basistechnieken aangeleerd: boetseren met rollen, opbouwen met platen, combinatie van boetseertechnieken, vol boetseren en uithollen, mallenwerk, inlegmallen, gietmallen, porselein, verschillende technieken voor het afwerken met kleur, pottendraaien, glazuurstudie, kleur en materie in de massa zelf bepalen….
Er wordt gewerkt met opdrachten: aan elke opdracht is naast de techniek afwisselend altijd ook een ontwerpprincipe, een vormgevingsprincipe, een creativiteitsoefening of experiment gekoppeld.
In het 4 de jaar ligt de nadruk op de inhoudelijke benadering van de opdrachten en technisch gaat men dan keuzes maken in functie van die benadering. Deze keuzes worden individueler. De focus komt steeds meer te liggen op herhaling en verdieping vanuit de persoonlijke keuzes en sterktes.
In het laatste jaar werkt de student een zelf gekozen thema of onderwerp uit en een behorende presentatie in de vorm van een tentoonstelling voor de jury en het publiek.

Wat kan ik verwachten van de opleiding?
De bedoeling van de opleiding is een persoonlijke, artistieke en authentieke taal te ontwikkelen om uitdrukking te geven aan eigen inhouden via keramiek. De jaarlijkse opdrachten en het leerplan fungeren al een set van tools die je hiervoor kan aanwenden. Elk jaar zijn er twee evaluatiemomenten met de leerkracht waar je samen de ontwikkeling in kaart kan brengen. Je moet elk jaar slagen om naar het volgende jaar verder te kunnen evolueren. In het laatste jaar gebeurt de evaluatie door een buitenschoolse professionele jury.

Wat is de meerwaarde van het volgen van een opleiding keramiek aan een academie?

Naast het stapsgewijs aanleren van de technieken en het ontwikkelen van je eigen taal om via keramiek jezelf individueel te uiten, krijg je een ruimer zicht op keramiek, cultuur, kunstgeschiedenis en actuele kunst… en meer inzicht in de beeldende taal en inhoudelijke betekenis ervan.
Aanvullend is het een groot voordeel dat je in een groepsatelier sociaal gelijkgestemden leert kennen en de uitwisseling van die verschillende persoonlijkheden en hun ideeën een meerwaarde is en vaak ook extra motiverend stimulerend werkt.

Ik heb gehoord dat de verschillende jaren samen les krijgen, hoe werkt dit praktisch?
De 5 verschillende jaren krijgen inderdaad ‘samen’ les.
Er is een planning voorzien die iedereen zicht geeft op de theorielessen en groepsbesprekingen per jaar. Op deze momenten werken de anderen zelfstandig verder aan hun opdrachten: individueel en zelfstandig kunnen omgaan met de opdrachten en het te doorlopen jaarplan is een belangrijk deel van de opleiding. De leerkracht kan onmogelijk voor iedereen altijd tegelijk beschikbaar zijn.

Bekijk de uurroosters

Meteen inschrijven?

Meer info over de tarieven en online inschrijven vind je hier!

Naar de inschrijfpagina

Wil je weten waar je lessen kan volgen?

Bekijk alle vestigingen