Vorige week werden de voorwaarden voor de heropstart van het basis- en secundair onderwijs aangepast. In overleg met de experten van de GEES, de koepels, netten en de vakbonden is er nu beslist om ook voor het deeltijds kunstonderwijs (dko) de voorwaarden te versoepelen.

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om het academiejaar 2019-2020 in schoonheid af te sluiten.

Concreet wil dit zeggen dat in de week van 22 t.e.m. 27 juni 2020 de leerlingen van de eerste en tweede graad (6 tot 12jarigen) voor een terugkeermoment naar de academie mogen komen. Dit zal doorgaan tijdens de normale lestijden, de leerlingen kunnen dan eens bijpraten, een kleine opdracht maken en hun knutselmateriaal en mappen mee naar huis nemen. Onze leerkrachten nemen alle veiligheidsrichtlijnen in acht om het klasgebeuren vlot te laten verlopen. Wij vragen dan ook aan alle personen ouder dan 12 jaar om een mondmasker te dragen tijdens het brengen/halen van de leerlingen.

Omwille van coronamaatregelen zijn volgende filialen helaas niet toegankelijk :

  • Het buurthuis in Kozen (mits afspraak leerkracht)
  • Het schooltje in Zelem
  • Het schooltje in Walshoutem
  • Het klooster/ocmw in Zoutleeuw

In deze filialen kunnen de mappen en het materiaal worden opgehaald in afspraak met de scholen of in september bij aanvang van onze lessen.

Voor leerlingen ouder dan 12 jaar en voor volwassenen blijven de richtlijnen voor social distancing geldig. De lessen zoals ze momenteel digitaal gegeven worden, zullen blijven doorgaan tot eind juni.              Zij kunnen de academie enkel op afspraak en na overleg met de leerkracht bezoeken. Studenten ouder dan 65 jaar blijven tot de risicogroep behoren. Omdat er in deze laatste week veel verschillende leeftijden op de academie aanwezig zullen zijn, raden we hun aan om geen risico te nemen en veilig thuis te blijven.