Update 15 mei 2020

Het departement onderwijs heeft groen licht gegeven voor de gedeeltelijke heropstart van de academies. Deze heropstart is beperkt en onder strikte voorwaarden.

Om de social distancing norm te respecteren wordt er enkel één op één begeleiding voorzien. Dat betekent ook dat voor heel wat leerlingen uit de diverse opleidingen een normale heropstart dit schooljaar niet mogelijk is. De groepslessen in 1 ste 2 de en 3 de graad kunnen bijgevolg om organisatorische redenen niet doorgaan in deze heropstart. We blijven wel afstandslessen en -begeleiding voorzien. De academie Beeld kiest ervoor om vanaf 25 mei eerst de afstuderende volwassen leerlingen (4.5), afstuderende studenten specialisatie (S2) en de afstuderende leerlingen laatste jaar middelbaar (3.6) de mogelijk te bieden om hun eindwerk af te komen werken in de ateliers. Daarop zullen ze gejureerd en geëvalueerd worden. De afstuderende leerlingen zullen in de loop van de week door hun atelierleerkracht gecontacteerd worden. De overige leerlingen van de 4 de graad zullen via afstandsleren begeleid worden. Vanaf 2 juni kunnen ze materiaal en werk komen ophalen en indien ze dit wensen gebruik maken van de lokalen en apparatuur. Dit zonder begeleiding en onder strikte veiligheidsvoorwaarden (een leerling per lokaal ), enkel in samenspraak met de leerkracht. Vanaf 8 juni kunnen deze studenten onder dezelfde voorwaarden weer begeleiding krijgen van een leerkracht.

Academie Haspengouw Beeld stelt alles in het werk om de veiligheid van haar personeel en leerlingen te garanderen. De leerlingen die ervoor kiezen om naar de academie te komen worden verzocht zich te beschermen door middel van een mondmasker en dienen zich aan de voorziene uren en de richtlijnen die aan de ingang meegedeeld worden te houden.

200514_Covid19-maatregelen

 

Update Covid-19 – 19 april 2020

Woensdag 15 maart 2020 heeft de nationale veiligheidsraad besloten om de genomen quarantaine maatregelen te verlengen tot en met 3 mei 2020. Helaas houdt dit in dat de lessen dus nog niet hervat kunnen worden. We volgen de updates op de voet en houden u op de hoogte indien er aanpassingen in de genomen maatregelen zijn.

Niettemin blijven we op post. Voor onze leerlingen vierde graad kan u contact blijven houden met de atelierleerkracht. Voor onze leerlingen van de jeugdateliers blijft onze creatieve quarantaine lopen. Iedere week delen we meerdere opdrachten zodat jullie thuis aan de slag kunnen. We zijn benieuwd naar de resultaten.

Hopelijk tot snel!

Het team van Academie Haspengouw Beeld.

 

Beste ouders
Beste leerlingen

Vanuit de Nationale Veiligheidsraad werden maatregelen opgelegd om de indijking van het coronavirus tegen te gaan. Eén ervan is dat de lessen worden opgeschort tot en met 3 april. De scholen blijven open om in opvang te voorzien.

De inrichtende macht van de academies heeft daarom in uitvoering van deze maatregel op vrijdag 13 maart beslist dat ook de academies in opvang voorzien.

Wij volgen dan ook deze beleidslijn van het schoolbestuur en we betreuren onze eerdere tegenstrijdige communicatie.

Er wordt opvang geboden in de hoofdvestiging aan de Gazometerstraat 5 (voor leerlingen van de AHPodium) en aan de Gorsemweg 55-57 (voor leerlingen van de AHBeeld) en dit  op volgende dagen en uren:

  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16.00u en 20.00u
  • woensdag tussen 13.00u en 20.00u
  • zaterdag tussen 9.00u en 13.00u

De opvang is voor gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien. Zieke kinderen blijven thuis.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met de bestaande richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie …

We raden ouders af om hun kind te laten opvangen door personen die tot de risicogroep behoren.

Tijdens de opvang zullen we alternatieve vormen van leren aanbieden en dit zowel voor de kinderen in de opvang als voor zij die er niet zijn. Deze leervormen hebben geen invloed op de eindbeslissing over een leerling.

We houden dit aan in afwachting van verdere maatregelen en beslissingen van de hogere overheid als van de inrichtende macht (stadsbestuur Sint-Truiden).

Belangrijk:

Wie gebruik wil maken van deze opvang, meldt dit ten laatste 24 uur op voorhand via volgend formulier: https://www.ahbeeld.be/nieuws/verplichte-melding-van-aanwezigheid-tussen-14-03-en-paasvakantie/

 

Met vriendelijk groeten

De directies van de Academie Haspengouw