Beste ouders
Beste leerlingen

Vanuit de Nationale Veiligheidsraad werden maatregelen opgelegd om de indijking van het coronavirus tegen te gaan. Eén ervan is dat de lessen worden opgeschort tot en met 3 april. De scholen blijven open om in opvang te voorzien.

De inrichtende macht van de academies heeft daarom in uitvoering van deze maatregel op vrijdag 13 maart beslist dat ook de academies in opvang voorzien.

Wij volgen dan ook deze beleidslijn van het schoolbestuur en we betreuren onze eerdere tegenstrijdige communicatie.

Er wordt opvang geboden in de hoofdvestiging aan de Gazometerstraat 5 (voor leerlingen van de AHPodium) en aan de Gorsemweg 55-57 (voor leerlingen van de AHBeeld) en dit  op volgende dagen en uren:

  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16.00u en 20.00u
  • woensdag tussen 13.00u en 20.00u
  • zaterdag tussen 9.00u en 13.00u

De opvang is voor gezonde leerlingen van wie de ouders geen geschikte opvang kunnen voorzien. Zieke kinderen blijven thuis.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met de bestaande richtlijnen rond hygiëne, afstand, ventilatie …

We raden ouders af om hun kind te laten opvangen door personen die tot de risicogroep behoren.

Tijdens de opvang zullen we alternatieve vormen van leren aanbieden en dit zowel voor de kinderen in de opvang als voor zij die er niet zijn. Deze leervormen hebben geen invloed op de eindbeslissing over een leerling.

We houden dit aan in afwachting van verdere maatregelen en beslissingen van de hogere overheid als van de inrichtende macht (stadsbestuur Sint-Truiden).

Belangrijk:

Wie gebruik wil maken van deze opvang, meldt dit ten laatste 24 uur op voorhand via volgend formulier: https://www.ahbeeld.be/nieuws/verplichte-melding-van-aanwezigheid-tussen-14-03-en-paasvakantie/

 

Met vriendelijk groeten

De directies van de Academie Haspengouw